Poslanstvo, vizija in vrednote so naši skupni smerokazi za doseganje trajnostnega razvoja na področju energetskih in tehničnih rešitev. Storitve in produkti, ki jih ustvarjamo so okolju in uporabnikom prijazni, kar je tudi osnovno vodilo in gonilna sila naše skupine.

Vizija

Upravljanje okolju prijaznih energetskih virov ter uvajanje alternativnih rešitev v smislu racionalne ter okolju prijaznih virov energije. Hkrati se želimo uveljaviti kot eden vodilnih slovenskih in evropskih razvojnih dobaviteljev avtomatizirane elektro strojne opreme in ohraniti vodilno pozicijo na slovenskem trgu storitev vzdrževanja, montaž investicijske opreme in industrijskih selitev.

Poslanstvo

Iskra ESV d.d. s svojim hčerinskim podjetjem Iskra Strojegradnja in Vzdrževanje d.o.o. je družbeno odgovorno podjetje.
Kot ponudnik alternativnih energetskih storitev in razvojni dobavitelj odličnih rešitev avtomatizirane strojne in elektro opreme, temelječih na lastnih inovativnih idejah, omogočamo rast in trajnostni razvoj skupine. S tem zagotavljamo kvalitetna delovna mesta in aktivno soustvarjamo mozaik širšega družbenega okolja.

Vrednote

 • Ustvarjalnost in ambicioznost
  Delo v skupini nam je izziv za profesionalno in osebno rast, kjer z nenehnim učenjem in osebnim razvojem postavljamo temelje za večjo ustvarjalnost. Vzamemo si čas za razmišljanje, inovativno delovanje in spodbujamo nove ideje ter dobre nagradimo. Neprestano izboljšujemo načine in rezultate dela. Naši cilji so visoki, vendar uresničljivi. Imamo pogum za sprejemanje ovir in napak, iz katerih se znamo učiti. Postavljamo si visoke cilje na ravni podjetja in na ravni vsakega posameznika, pri čemer vzpodbujamo zdravo tekmovalnost, težnje po izobraževanju in napredovanju na delovnem mestu, hkrati pa se trudimo doseči ravnovesje med delom in družino.
 • Odgovornost in gospodarnost
  Naš slogan se glasi: »VAŠI PARTNERJI – ODLIČNE REŠITVE« Sprejete obveznosti in obljube vedno uresničimo. S sredstvi podjetja ravnamo racionalno, kot da bi bila naša osebna last, obenem pa si prizadevamo s čim bolj racionalnimi vložki maksimirati učinke. Ker smo naravnani k rezultatom, delujemo v smeri razvoja optimalnih izdelkov, doseganja optimalnih pogojev na trgu, stalnega zniževanja stroškov, neprestanega iskanja poslovnih priložnosti in ustvarjanja dodane vrednosti.
 • Spoštovanje in sodelovanje
  Do drugih se obnašamo tako, kot bi si želeli, da se drugi obnašajo do nas. Ne dopuščamo nespoštljivega odnosa. Neusmiljenost, brezobzirnost in domišljavost ne sodijo v naše okolje. Skupaj smo v dobrem in v slabem, odkrivamo in rešujemo potencialne probleme in se skupaj tudi veselimo. Sodelujemo pri postavljanju in realizaciji ciljev, ker se zavedamo, da smo del kolektiva, ki lahko le s sodelovanjem doseže postavljene cilje. Zato pospešujemo aktivni timski način dela. Spodbujamo različnost mišljenja ter poudarjamo pomembnost doprinosa posameznika k skupnemu rezultatu.
 • Skrb za stranke in zaposlene
  Ker se zavedamo, da je zadovoljen kupec naš cilj, je prilagodljivost kupčevim zahtevam že ves čas naša konkurenčna prednost. Imamo načrt in cilje dela s strankami. Naš pristop do strank je kvaliteten in pristen, kar pomeni, da si za stranke vzamemo čas, poiščemo najboljšo možnost glede cene in kakovosti, smo dosegljivi, ustvarjamo prijetno ozračje, smo prijazni, zanesljivi in prilagodljivi. Skrbimo za razvoj, izbor ter strokovno in osebno rast zaposlenih, tako da pridejo pravi ljudje na ustrezna delovna mesta. Naša delovna mesta omogočajo ustvarjalnost, prinašajo notranje zadovoljstvo zaposlenih, niso enolična, so primerno plačana in zdravju neškodljiva.
 • Pripadnost
  Ponosni smo, da smo del uspešne skupine Iskra ESV. Lojalnost zaposlenih je trden temelj obstoja in razvoja našega podjetja, saj pomeni združevanje kariernih sanj in ciljev podjetja. Prizadevamo si izdelati celovit sistem obvladovanja človeških virov. Vsi zaposleni se zavedamo, da se je pomembno poistovetiti z usklajenimi cilji, vrednotami, poslanstvom in vizijo podjetja.