Termografske meritve, ki jih izvajamo v podjetju Iskra ESV d.d.:

Termografija v elektroenergetiki:

 • pregled razdelilnih transformatorskih naprav
 • pregled kompenzacijskih naprav
 • pregled nizkonapetostnih stikalnih plošč
 • pregled električnih razdelilcev, elektro omaric
 • pregled električnih instalacij

Termografski pregled objektov:

Odkrivanje napak na elektroenergetskih napravah
 • kontrola energetskega stanja stavbe in toplotnih izgub objekta
 • kontrola kvalitete vgrajenih izolacijskih materialov
 • kontrola kvalitete vgrajenih oken – ugotavljanje netesnosti in poškodb
 • določitev toplotnih mostov objekta

Termografija v ogrevalnih sistemih:

Odkrivanje toplotnih izgub na objektih
 • kontrola ogrevalnih sistemov
 • kontrola izolacije cevovodov
 • pregled peči, kotlov, črpalk, ventilov in cevi

Termografija – kontrola pomanjkljivosti izvedenih instalacij:

Odkrivanje toplotnih izgub na ogrevalnih sistemih
 • kontrola izvedbe strojnih instalacij
 • kontrola izvedbe elektro instalacij
 • kontrola odtokov, kanalizacije

Termografija – kontrola nadzorovanja procesov:

 • pregled elektromehanskih sklopov, pogonskih gredi, ležajev, tekočih trakov
 • nadzor delovanja elektromotorjev, strojev in naprav