Infrardeča termografija ali kratko termografija, je neinvazivna, nedestruktivna in nekontaktna metoda merjenja temperature in prikaza porazdelitve toplote po površini kakršnegakoli predmeta oz. objekta.

Termografijo lahko uporabljamo tako pri rednem preventivnem vzdrževanju kot pri spremljanju oz. nadzorovanju procesov. Termografija nam pomaga odkrivati napake na sistemih, sklopih, napravah, objektih.

Prednosti termografskega pregleda

  • omogoča pravočasno odkrivanje napak, ki bi sicer pripeljale do resnih okvar in s tem povezanih stroškov,
  • omogoča zmanjševanje stroškov vzdrževanja, ker se okvare odkrijejo pravočasno,
  • omogoča vpogled nad stanjem naprav, kar povečuje zanesljivost obratovanja in manjša verjetnost izpadov,
  • povečuje čas nemotenega obratovanja naprav ter življenjsko dobo naprav,
  • povečuje varnost ljudi in opreme,
  • zmanjšuje verjetnost požara,
  • poteka nekontaktno in iz varne razdalje ter med običajnim delovanjem naprav,
  • poteka zelo hitro, saj kamera lahko posname veliko posnetkov v kratkem času,
  • poteka v času proizvodnje, ki med pregledom ni motena

Rezultate termografskega pregleda lahko zelo dobro analiziramo in računalniško obdelamo. Natančno in razumljivo poročilo termografskega pregleda omogoča kvalitetno pripravo na popravilo.