Strošek investicije je odvisen od predvidene nazivne moči kogeneracije. Največji del stroška investicije predstavlja strošek opreme (sama kogeneracijska naprava s pripadajočo krmilno omaro in transformatorjem, če je le ta potreben). Na samo investicijo pa seveda vpliva tudi oddaljenost kogeneracije od priključne omarice oz. transformatorske postaje ter oddaljenost do posameznik priključnih mest – odjemalcev toplote.

Načini financiranja so sledeči:

  • Lastna investicija, ki jo v celoti krije investitor – prihodnji uporabnik kogeneracijske naprave. V tem primeru podjetje Iskra Vzdrževanje d.d. nastopi kot dobavitelj opreme in izvajalec vseh del (vsa dela, oprema in material, ki so potrebni za umestitev kogeneracijske naprave v energetski sistem),
  • Javno-zasebno oz. zasebno-zasebno partnerstvo – v tem primeru podjetje Iskra Vzdrževanje d.d. nastopa kot dobavitelj in istočasno kot investitor kompletne opreme oz. poskrbi za umestitev naprave v energetski sistem. Med investitorjem in uporabnikom naprave se sklene 10 letna pogodba, s katero Iskra Vzdrževanje d.d. zagotavlja nemoteno delovanje naprave ter prav tako poskrbi za njeno vzdrževanje. Sam uporabnik pa v pogodbenem obdobju, zaradi boljših izkoristkov, plačuje tudi do 30 % nižje stroške za proizvodnjo toplotne energije. Prav tako mu v primeru lastne rabe energije ni potrebno plačevati uporabe elektro omrežja – omrežnine. Prav tako uporabnik zaračunava najemnino za postavitev kogeneracijske naprave.
  • Povračilna doba investicije znaša od 3,5 do 10 let.