Država zagotavlja subvencije za vsako kWh električne energije, ki je pridobljena v kogeneracijski napravi, v eni od dveh oblik:

  • Obratovalna podpora (finančna pomoč za tekoče poslovanje): Center za podpore ne prevzema in ne plačuje električne energije, temveč na podlagi proizvedenih neto količin električne energije izplačuje obratovalno podporo. Proizvodna enota električno energijo samostojno prodaja na trgu (sklene pogodbo s trgovcem), od Borzena pa prejema obratovalno podporo.
  • Zagotovljen odkup električne energije: Center za podpore, Borzen, prevzema električno energijo ter jo plačuje po ceni zagotovljenega odkupa (odločba o dodelitvi podpore). Ta oblika je mogoča le za enote z inštalirano električno močjo, manjšo od 1 MWe.
  • Obartovalno podporo in zagotovljeni odkup zagotavlja pogodba sklenjena s Centrom za podpore za dobo 10 let (več informacij:
http://www.borzen.si/slo/centerzapodpore/sistempodporovespte/osistemupodpor