20. oktober 2021

Plinska kotlovnica z vgrajeno opremo ni omogočala varčno obratovanje, saj je od zadnje večje rekonstrukcije minilo že 10 let. Poudarek je bil na zajemu odpadne energije in znižanju temperature povratnih ogrevnih vod v kotlovnico. Vgradili smo novo opremo na toplovodne plinske kotle, pri gradili hidravlični ločevalnik, na ogrevnem tokokrogu predelali indirektno toplotno postajo, dogradili akumulator toplote, zamenjali obtočne črpalke s frekvenčnimi in sitem pripravili na obratovanje brez posadke.