Razpon nazivnih moči kogeneracij je od 5 kW pa vse do nekaj MW. Kogeneracija je primerna za vse objekte, ki imajo stalno potrebo po toploti vsaj 4.000 ur letno. Zaradi takšnega raznolikega razpona je kogeneracije praktično možno umestiti v zelo različne objekte in sicer:

  • Veliki in majhni industrijski objekti
  • Objekti v prehrambeni in kemijski industriji (npr. mlekarne, papirnice)
  • Večstanovanjske stavbe
  • Poslovni objekti
  • Javni izobraževalni zavodi (vrtci, osnovne in srednje šole, fakultete, dijaški domovi)
  • Zdravstvene ustanove, bolnišnice, domovi za ostarele
  • Športni, gostinski, turistični objekti
  • Številni drugi objekti