Nova spletna stran Skupine Iskra ESV

Da pokažemo svoje potenciale poslovnim partnerjem, smo v tem mesecu pričeli delovati na novi spletni strani. Novo okno v svet prikazuje naše znanje, izkušnje ter reference, ki smo jih ustvarili in razvili skozi 60 letno zgodovino podjetja.

Skupino predstavljamo v novi luči.

Iskra ESV d.d. – strateško podjetje usmerjamo v tri (3) področja

  • Upravljanje energetskih postrojenj in storitve
  • Razvoj in implementacija alternativnih virov energije
  • Zastopstva

Iskra Strojegradnja in vzdrževanje d.o.o. – strateško podjetje usmerjamo v pet (5) področij:

  • Merilno opremo,
  • Avtomatizirano strojno opremo,
  • Montažne linije,
  • Storitev vzdrževanje in
  • Selitve in montaže industrijske opreme.

Nova spretna stran Vam enostavno ponuja možnosti hitrega in učinkovitega komuniciranja z našim podjetjem. Vsekakor si želimo z novo vsebino in predstavitvijo približati naše podjetje Vam poslovnim partnerjem.